Rozvoj města

Rozvoj služeb péče o seniory

Areál Senior Live přinese další formu péče a služeb určenou pro seniorní občany. Díky vybudování areálu dojde k podstatnému zvýšení kapacity tohoto druhu služeb pro občany Mníšku pod Brdy.

Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji bude rozvoj služeb a péče o seniory nezbytností a areál vhodně doplní péči poskytovanou domovem pro seniory Pod Skalkou.

Rozvoj občanské vybavenosti

Veškeré služby v areálu budou sloužit jak pro obyvatele areálu, tak i pro občany Mníšku pod Brdy a okolních obcí.

Služby pro obyvatele Mníšku pod Brdy se tak rozšíří o rehabilitační a terapeutické služby, krytý bazén a služby obecné občanské vybavenosti pro danou lokalitu.

Zaměstnanost

Potřeby obyvatel areálu vytvoří pracovní místa i podnikatelské příležitosti v lokalitě Mníšku pod Brdy v oblasti zdravotních a sociálních služeb, ale i v dalších oblastech spojených s provozem areálu a poskytovaných služeb.

Na projektu se podílí

logo ambeat

Poskytovatel péče

Image