Senior village

Mníšek pod Brdy

Jiný koncept seniorního bydlení a péče

Areál Senior Live Mníšek pod Brdy zaplňuje mezeru, která je dnes v ČR v oblasti seniorního bydlení a péče a přináší nový koncept, který kombinuje bydlení v soukromých bytech a odbornou péči zajištěnou domácí pečovatelskou službou. Areál bude plně přizpůsoben životu seniorů - areál bude bezbariérový, s velkým podílem zeleně a parkových ploch vhodných k procházkám a relaxaci a s občanskou vybaveností pro trávení volného času - komunitní prostory a program, rehabilitační centrum s bazénem a wellness centrem, aktivizační program.

Areál bude umístěn do přírodní oblasti úpatí Brdského hřebene, v městě Mníšek pod Brdy. Areál se bude nacházet na okraji města, v blízkosti barokního areálu Skalka a bude citlivě navazovat na stávající urbanistickou koncepci města.Architektura areálu

Urbanistické řešení celého areálu bylo navrženo tak, aby navazovalo na stávající strukturu a organizaci městské zástavby Mníšku pod Brdy a bylo vhodně začleněno do stávající zástavby území.

Celkové řešení bylo konzultováno s městským architektem, Ing. arch. Josefem Tlustým a klade důraz na velký podíl zelených ploch a přístupnost areálu všem občanům města.


Život v areálu

Naším cílem je vybudovat areál, který bude plně přizpůsoben životu seniorů. Celý areál bude bezbariérový a nabídne bydlení v malometrážních bytech, dostatek odpočinkových a relaxačních ploch. V areálu bude zázemí domácí pečovatelské služby, rehabilitace a fyzioterapie, ale i základní občanská vybavenost.


Rozvoj města

Vybudováním areálu město získá významné rozšíření seniorské péče, kterou bude vzhledem k předpokládanému budoucímu vývoji demografie nezbytné zajistit.

Výstavbou areálu se také rozšíří služby občanské vybavenosti pro všechny občany Mníšku pod Brdy a nabídne další pracovní příležitosti i prostor pro místní podnikatele.

Společnost Ambeat vás zve na prezentaci připravovaného záměru výstavby

Areálu seniorního bydlení v Mníšku pod Brdy

Kdy: 2. prosince 18:00


Kde: Sál Městského kulturního střediska, V lipkách 610, Mníšek pod Brdy.


PŘENOS ONLINE


Osobní účast na prezentaci je možná pouze za podmínky splnění aktuálně platných protiepidemiologických opatření.


Veškeré informace získáte rovněž na těchto webových stránkách.

Na projektu se podílí

logo ambeat

 

Poskytovatel péče

Image