O skupině Ambeat

Historie

Naše společnost vznikla v roce 2011 a v začátcích své historie se starala o klienty ve třech domovech pro seniory. Naši síť zařízení kontinuálně rozšiřujeme, a to jak z hlediska počtu zařízení, tak i rozsahu poskytované péče a služeb.

Jsme čistě česká společnost a zaměřujeme se na poskytování péče českým klientům. Tomu také přizpůsobujeme cenovou úroveň naší nabídky.
Společnost AHC
Společnost AHC

Společnost AHC zastřešuje naše domovy pro seniory a léčebny dlouhodobě nemocných. Aktuálně provozujeme 10 zařízení v různých krajích ČR. Ve Středočeském kraji provozujeme 3 zařízení – v Sedlci-Prčici, v Kolíně a v Příbrami. V tomto roce jsme otevřeli nové zařízení v Nové Roli v Karlovarském kraji a ve spolupráci s vedením města budujeme nové zařízení domova pro seniory ve Stříbře, v Plzeňském kraji. Toto zařízení plánujeme otevřít na konci příštího roku.

Společnost Sestřička
Nadpis karty

Společnost Sestřička.cz se zabývá poskytováním domácí zdravotní a sociální péče. Provozujeme dnes 17 poboček napříč naší republikou. V Mníšku poskytujeme služby domácí péče prostřednictvím našeho detašovaného pracoviště dceřiné společnosti Most k domovu. Naši síť poboček domácí péče stále rozšiřujeme a pro příští rok připravujeme otevření několika dalších poboček.

Společnosti Ambeat development a Ambeat Invest
Nadpis karty

Tyto dvě společnosti zastřešují rozvojové aktivity naší skupiny. Společnost Ambeat development se zabývá správou, rekonstrukcí a výstavbou zařízení, ve kterých následně poskytujeme naše služby. Společnost Ambeat Invest zprostředkovává možnost soukromým investorům finančně se podílet na růstu naší skupiny.

Další společnosti skupiny
Nadpis karty

Do naší skupiny také spadá IT společnost Webmium, která se zaměřuje na IT vývojové projekty a na tvorbu webových stránek. Naše společnost, Tapiko pomáhá osobám se zdravotním a tělesným postižením začlenit se do běžného pracovního procesu a najít vhodné pracovní uplatnění. Řada kolegů z Tapiko pomáhá i společnostem naší skupiny, například v oblastech vývojářských činností, s účetnictvím či administrativou. Naše kolegyně, Eva Datinská, dlouhodobě reprezentuje Českou republiku v lehké atletice na paralympijských hrách a dalších vrcholových sportovních akcích.

Na projektu se podílí

logo ambeat

Poskytovatel péče

Image